Πρόγραμμα Erasmus+”Συνάντηση συντονιστών στη Γερμανία”

Πρόγραμμα Ανακεφαλαιωτικών-Απολυτήριων εξετάσεων Ιουνίου 2018
12 Μαΐου 2018
2η Συνάντηση μαθητών του Erasmus+ στο Κιλκίς.
22 Μαΐου 2018