Πρόγραμμα Erasmus+”Συνάντηση συντονιστών στη Γερμανία”