Πρόσκληση ενδιαφέροντος για μετακίνηση στην Κερκίνη

Συμμετοχή σε συνάντηση στο Ικόνιο Τουρκίας στα πλαίσια του προγράμματος Εrasmus+
19 Μαρτίου 2015
Συνάντηση στο Λονδίνο στα πλαίσια του Erasmus+
11 Μαΐου 2015