Σημαντική ανακοίνωση – Ώρες προσέλευσης κοινού στο χώρο του σχολείου