Σημαντική ανακοίνωση – Ώρες προσέλευσης κοινού στο χώρο του σχολείου

Προς ενημέρωση και εφαρμογή-Οδηγίες για παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι
12 Μαρτίου 2020
Ασύγχρονη εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση
21 Μαρτίου 2020