Σημαντικό-Οδηγίες προσέλευσης μαθητών την Δευτέρα 18/5/2020

Ενημέρωση για Προαγωγή-Απόλυση μαθητών και ρύθμιση απουσιών.
11 Μαΐου 2020
Επαναλειτουργία σχολείου και ωρολόγιο πρόγραμμα για τη Δευτέρα 18/5/2020
16 Μαΐου 2020