Συμμετοχή του 3ου Γυμνασίου στο δίκτυο “Χρυσοπράσινο φύλλο”