Το 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς υλοποιεί το 7ο πρόγραμμα Erasmus +