Ψηφιακά δωμάτια εκπαιδευτικών για τηλεκπαίδευση

Μνημόνιο Ενεργειών Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών
9 Νοεμβρίου 2023
Η επίσκεψη του σχολείου μας στο οχυρό Ρούπελ
10 Νοεμβρίου 2023