Προκήρυξη εκδρομής 3ου Γυμνασίου στην Τσεχία
15 Φεβρουαρίου 2022
Ωρολόγιο πρόγραμμα από 1-11-2022
6 Νοεμβρίου 2022