Νοέμβριος 2022

25 Νοεμβρίου 2022

Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα Ενισχυτικής διδασκαλίας εδώ
8 Νοεμβρίου 2022

Πρόγραμμα εσωτερικής εκπαίδευσης-επιμόρφωσης

Στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, θα πραγματοποιηθεί στο σχολείο μας πρόγραμμα εσωτερικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών με τίτλο “Σχολείο και διαχείριση κρίσης” διάρκειας 20 ωρών από 8-11-2022 […]
6 Νοεμβρίου 2022

Η Επιμοφωτική Κιλκίς συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ CUT!

Η Επιμορφωτική Κιλκίς προχωρά στην υλοποίηση των δράσεων του έργου “CUT! Preventing alcohol abuse among pre-adolescents”, με την πολύτιμη συνδρομή των μαθητών, των γονέων και των […]
6 Νοεμβρίου 2022

Ωρολόγιο πρόγραμμα από 1-11-2022

Μπορείτε να δείτε το συνολικό ωρολόγιο πρόγραμμα που θα ισχύει από από 1-11-2022 καθώς και τις ώρες ενημέρωσης των γονέων εδώ