Για το μάθημα της Τεχνολογίας 2018
18 Ιουνίου 2018
Άσκηση χρήσης πυροσβεστήρα στο 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς
4 Οκτωβρίου 2018