Εκδήλωση για την παιδική παχυσαρκία
6 Νοεμβρίου 2014
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για μετακίνηση στην Τουρκία
7 Δεκεμβρίου 2014