Ενημέρωση γονέων για το σχολικό έτος 2014-15
4 Νοεμβρίου 2014
Εκδήλωση για την παιδική παχυσαρκία
6 Νοεμβρίου 2014