25η Μαρτίου – Εθνική Εορτή
23 Μαρτίου 2012
Εκπαιδευτική Εκδρομή στη Λίμνη Κερκίνη
18 Μαΐου 2012