Γιορτή 28ης Οκτωβρίου
4 Νοεμβρίου 2014
Γιορτή του Πολυτεχνείου
18 Νοεμβρίου 2014