Μάθημα μουσικής στην πράξη, στο 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς

Επίσκεψη χορωδίας 3ου Γυμνασίου Κιλκίς, στο Γυμνάσιο Καμπάνη
23 Ιανουαρίου 2024
Παραμονές Χριστουγέννων 2022, παρέα με το 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς
23 Ιανουαρίου 2024