Παρέμβαση του “Νηρέα” στο τμήμα Β1 με θέμα: Πρόληψη της εξάρτησης από το αλκοόλ.

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκδρομή στο Φυσικό Τμήμα ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη στις 1-12-2023
21 Νοεμβρίου 2023
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο της Θεσσαλονίκης
27 Νοεμβρίου 2023