Επίσκεψη στην Ιταλία – COMENIUS
7 Νοεμβρίου 2013
Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου 2013
11 Νοεμβρίου 2013