«Ταξιδεύοντας στη Ευρώπη με άρμα την φύση και τον πολιτισμό»

Για το μάθημα της Τεχνολογίας της A’ Γυμνασίου
1 Ιουνίου 2017
Για το μάθημα της Τεχνολογίας της Γ’ Γυμνασίου
8 Ιουνίου 2017