Θεματική εβδομάδα … και στο 3ο Γυμνάσιο
3 Απριλίου 2017
Περπατώντας …….. στο αρχαίο μονοπάτι Κίρρας-Δελφών
16 Μαΐου 2017