Εορτή 17 Νοεμβρίου 2011
14 Νοεμβρίου 2011
Διαγωνισμός Καλωπισμού Τμημάτων
6 Απριλίου 2012