Προκήρυξη επίσκεψης στην Ισπανία
18 Μαρτίου 2016
Αγιασμός
9 Σεπτεμβρίου 2016