Επίσκεψη χορωδίας 3ου Γυμνασίου Κιλκίς, στο Γυμνάσιο Καμπάνη