Μάθημα μουσικής στην πράξη, στο 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς