ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ
28 Φεβρουαρίου 2017
Επίσκεψη στις εταιρείες Φαίδων και Torre
8 Μαρτίου 2017