Επίσκεψη στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών
19 Μαΐου 2017
Επίσκεψη Αθήνα 2017
30 Μαΐου 2017