Εκπαιδευτικός όμιλος Δημιουργικότητας και Καινοτομίας SpeedTech Innovators – F1 στα Σχολεία