Επίσκεψη στη Φιλανδία
13 Φεβρουαρίου 2013
Φωτογραφίες από Φιλανδία
21 Φεβρουαρίου 2013