Επίσκεψη στην Ισπανία
20 Ιουνίου 2013
Σχολική Γιορτή 28ης Οκτωβρίου 2013
10 Νοεμβρίου 2013