Συνάντηση των συντονιστών του Εrasmus+ στο Κιλκίς
18 Μαρτίου 2016
Multiplier event Τρίτη 28/06/2016
29 Ιουνίου 2016