Πρόσκληση ενδιαφέροντος για μετακίνηση και διαμονή στην Καστοριά
17 Ιανουαρίου 2015
Γιορτή Τριών Ιεραρχών
16 Φεβρουαρίου 2015