Συμμετοχή σε συνάντηση στο Ικόνιο Τουρκίας στα πλαίσια του προγράμματος Εrasmus+

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για μετακίνηση και διαμονή στην Λάρισα
19 Μαρτίου 2015
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για μετακίνηση στην Κερκίνη
31 Μαρτίου 2015