Πρόσκληση ενδιαφέροντος για μετακίνηση στην Κερκίνη
31 Μαρτίου 2015
Έναρξη νέας Σχολικής Χρονιάς
9 Σεπτεμβρίου 2015