Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Βόλο
19 Φεβρουαρίου 2016
Προκήρυξη επίσκεψης στην Ισπανία
18 Μαρτίου 2016