Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
10 Ιανουαρίου 2014
Διασχολική εκδρομή 3ου Γυμνασίου και 1ου ΕΠΑΛ Κιλκίς σε Ιωάννινα και Μέτσοβο
5 Φεβρουαρίου 2014