Έναρξη νέας Σχολικής Χρονιάς
9 Σεπτεμβρίου 2015
Συνάντηση των συντονιστών του Εrasmus+ στο Κιλκίς
18 Μαρτίου 2016