Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική δραστηριότητα στο οχυρό Ρούπελ στις 8-11-2023