Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική δραστηριότητα στο οχυρό Ρούπελ στις 14-11-2023