Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκδρομή στο Φυσικό Τμήμα ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη στις 1-12-2023