Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Βυζαντινό Μουσείο στη Θεσσαλονίκη στις 29-11-2023