Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Αρχαιολογικό Μουσείο στη Θεσσαλονίκη στις 23-11-2023