Πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης του 3ου Γυμνασίου Κιλκίς
8 Δεκεμβρίου 2021
Διάκριση στον 82ο Πανελλήνιο Μαθηματικό Διαγωνισμό “Θαλής”
22 Ιανουαρίου 2022