Πρόγραμμα προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων Ιουνίου 2023
4 Μαΐου 2023
Αγιασμός του 3ου Γυμνασίου Κιλκίς
8 Σεπτεμβρίου 2023