6 Νοεμβρίου, 2022

6 Νοεμβρίου 2022

Η Επιμοφωτική Κιλκίς συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ CUT!

Η Επιμορφωτική Κιλκίς προχωρά στην υλοποίηση των δράσεων του έργου “CUT! Preventing alcohol abuse among pre-adolescents”, με την πολύτιμη συνδρομή των μαθητών, των γονέων και των […]
6 Νοεμβρίου 2022

Ωρολόγιο πρόγραμμα από 1-11-2022

Μπορείτε να δείτε το συνολικό ωρολόγιο πρόγραμμα που θα ισχύει από από 1-11-2022 καθώς και τις ώρες ενημέρωσης των γονέων εδώ