Πρόγραμμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Webex 3ου Γυμνασίου-Ισχύει από 11/5 έως 15/5

Επαναληπτικό υλικό για τους μαθητές μας
6 Απριλίου 2020
Οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας για την επανέναρξη των σχολικών μονάδων
7 Μαΐου 2020